Župnija Golo leži v hribovitem svetu južno od Ljubljanskega barja med dolino Želimeljščice na vzhodu in Iškim vintgarjem na zahodu. V župnijo Golo so združene vasi Golo, Škrilje, Visoko, Klada, Rogatec, Selnik in Suša.

nalagam novice...