Župnija Golo leži v hribovitem svetu južno od Ljubljanskega barja med dolino Želimeljščice na vzhodu in Iškim vintgarjem na zahodu. V župnijo Golo so združene vasi Golo, Škrilje, Visoko, Klada, Rogatec, Selnik in Suša.

Izredna navodila slovenskih škofov za preprečevanje širjenja koronavirusa COVID-19.

V živo spremljanje molitev in svetih maš Župnije Ig  YouTube Facebook

Možnosti za spremljanje svetih maš:

https://katoliska-cerkev.si/spremljanje-svetih-mas-preko-spleta-radia-in-televizije

https://www.evharistija.eu/PrenosiSvetihMas.html

nalagam novice...