Avtor: Amadej Bergles Objavljeno: 5. 01. 2019

Statistika za leto 2018

Za nami je leto 2017, ki je bilo v veliko stvareh prelomno in je zaznamovalo našo župnijo.
Bilo je leto prvega svetega obhajila za 13 otrok iz 2. in 3. razreda. Prav tako pa tudi leto svete birme
za 11 otrok 8. in 9. razreda.
Letošnje žegnanje je bilo zaznamovano s slovesom od župnika Janeza Drnovška.
Golo je dobilo novega župnijskega upravitelja in kaplana. Upava, da se lepo vključujeva v življenje
župnije in da se skupaj trudimo za Božje kraljestvo med nami. Ob umestitvi je bil z nami škof Anton
Jamnik, za sveto birmo pa nadškof Anton Stres.
Škofje so torej kar velikokrat prihajali med nas v minulem letu.
Še pogled po številkah v minulo leto v naši župniji.
Krščeni so bili 4 otroci, dva naša pa sta odšla na krst drugam. Od pri nas krščenih sta 2 iz urejenega
cerkvenega zakona. Hvala Bogu za vse poročene pare, ki so odprti za življenje. To je daljnoročno
prihodnost našega kraja in župnije.
V župniji ni bilo porok. Imeli pa smo en oklic, domačega para, ki se je poročil drugje.
Na Golem so bili 3 pogrebi. Povprečna starost umrlih je bila 66 let. Od najmlajšega s 52 leti in
najstarejšega pri 84 letih. Žalostni nas, za tiste, ki so bili neprevideni. Pomeni, da kljub slabi
zdravstveni diagnozi svojci niso pomislili na prejem zakramentov za družinskega člana. Upamo, da
imamo toliko vere in zaupanja, da se ne bojimo duhovnikovega obiska pri bolniku. Saj je duhovnik
tisti, ki moli za bolnika: Gospod naj ga ozdravi in če je v grehih, mu bo odpuščeno. Duhovniki pa
doživimo tudi očitno izboljšanje zdravstvenega stanja za tiste, za katere z vero molimo.
Prav tako pa vsak mesec vabimo, da bi koga, ki ne more k sveti maši, pa bi želel prejemati
zakramente, obiščemo za prvi petek v mesecu. To delamo še naprej in vabimo k temu.
In kaj nas čaka v novem letu?
Velika noč bo 1. aprila. In to ni šala, ampak dvakratna resničnost. Jezus je vstal od mrtvih in iz tega
raste tudi naša vera. V tem letu ne bo birme in obhajila. Začeli pa smo že z dvoletni pripravo na
birmo.


Poglejmo še v svet.

Leto 2017 je bila stoletnica prikazovanj Marije v Fatimi. Fatimsko sporočilo ostaja aktualno še
naprej. Obljube Marijine ljubezni človeštvu tudi. Zato s pobožnostjo prvih petkov in sobot
nadaljujemo in vabimo tudi druge.
V prihodnjem letu pa je papež Frančišek napovedal sinodo o mladih. Kot papežu ni vseeno, kaj se
dogaja z mladimi, tako tudi nam ni vseeno za našo prihodnost. Zato bomo radi molili za mlade. Za
njihov pogum in pripravljenost za dobro. Veseli smo, da so se mladi pridružili mladinskim mašam in
mladinskim srečanjem enkrat mesečno na Igu.
V svetu pa naprej: Volitve bodo v Rusiji in za predsednika se bo potegoval Putin. V Kataliniji se bodo
trudili za osamosvojitev in v Španiji v Madridu bo prihodnji konec leta Taizejsko novoletno srečanje
mladih. V naši sosednjih državah pa bodo v Italiji državne volitve, s Hrvaško pa bomo urejali mejo
po arbitraži. Marsikaj se lahko hitro reši. Ali pa zaplete. Zato naj bo novo leto blagoslovljeno.
Gotovo imate nekaj načrtov za prihodnost tudi vi?! Vse naj bo blagoslovljeno. Saj pravi pregovor: Z
BOGOM ZAČNI VSAKO DOBRO DELO, DA BO DOBER TEK IMELO. Molimo za Božjo pomoč!