Avtor: Amadej Bergles Objavljeno: 15. 12. 2019

Pridružitev župnije Golo župniji Ig

Odlok o pridružitvi župnije Golo župniji Ig

Na podlagi kan 515 ZCP in sklepa Duhovniškega sveta z dne 16. oktobra 2019 z 31. decembrom 2019 ukinjam župnijo Golo in jo s 1. januarjem 2020 pridružujem Župniji Ig. S tem v povečano Župnijo Ig spada še cerkev sv. Marjete Antiohijske, device in mučenke, na Golem, ki postaja podružnica povečane župnije. Matične in druge župnijske knjige pridružene župnije se zaključijo z 31. decembrom 2019 in se skupaj z arhivom pridružene župnije hranijo v povečani župniji. Premoženje pridružene župnije preide v last povečane župnije. V novonastali podružnični cerkvi se bo v razumni meri ohranilo dosedanje obrede. Vsaka podružnica bo imela bo imela v župnijskem pastoralnem svetu in župnijskem gospodarskem svetu svoje župnije ustrezno število predstavnikov, ki bodo podružnico zastopali v župniji tako na pastoralnem kot na gospodarskem področju. Naj povečano župnijsko skupnost spremljata Božji blagoslov in varstvo Marije, Matere Cerkve.

msgr. Stanislav Zore nadškof